Witamy w RUN


 

W dniach 11-12 września 2015 roku pani dyrektor Elżbieta Konopka, pani Bernadeta Kurowska oraz pan Sebastian Kłosok wyjechali do Krakowa, gdzie wzięli udział w programie szkoleniowym Rozwijanie Uczenia się i Nauczania - RUN. Warsztaty prowadzili doświadczeni trenerzy SUS: Aleksandra Cupok oraz Jacek Pasierb.
Konferencję rozpoczęliśmy od prezentacji dotyczącej strategii RUN i refleksji nad dobrym nauczaniem. Ocenianie kształtujące to całość nauczania. Stosowanie tylko pojedynczych strategii nie przyniesie oczekiwanych efektów. Nie da się osiągnąć piątej strategii bez wprowadzenia wszystkich wcześniejszych. Praca w programie RUN opiera się na pracy z uczniami przy wykorzystaniu pięciu strategii oceniania kształtującego. Drugiego dnia wzięliśmy udział w lekcji przeprowadzonej  przez trenera SUS Jacka Pasierba.
Po przyjeździe ze szkolenia pani Bernadeta Kurowska i pan Sebastian Kłosok utworzyli grupy Pomocnych Przyjaciół wśród nauczycieli uczących w SP3,
w ramach których wspólnie pracują nad strategiami RUN.