NASZE MOTTO:

Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym.

Pestalozzi

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich rodziców po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Do naszej świetlicy mogą uczęszczać dzieci ze wszystkich klas. Uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego.

Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartkę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

Świetlica otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00-17:00.

Opiekę nad dziećmi, których rodzice pracują zawodowo sprawują nauczyciele - wychowawcy: panie  Aleksandra Gąsienica-Marcinowska, Małgorzata Zawadzka, Anna Łukaszczyk, Danuta Barciewicz, Ewa Kuczyńska, Maria Bednarek oraz pan Krzysztof Szczerba.

          W świetlicy prowadzane są zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz zajęcia w grupach, gdzie rozwijane są zainteresowania i zdolności dzieci:

- zajęcia artystyczne (plastyczne, techniczne, teatralne),

- gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,

- zajęcia muzyczne, rytmiczne, taneczne,

- pomoc w odrabianiu zadań domowych,

- wycieczki, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje muzealne.


         Dzieci uczą się w świetlicy współżycia i współdziałania w grupie, organizacji czasu wolnego, otrzymując pomoc w odrabianiu lekcji. W świetlicy organizowane są różne konkursy i wystawy prac uczniów.


Serdecznie zapraszamy