NASZE MOTTO:

„Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym.”

/Pestalozzi/ 
Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich rodziców po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Do naszej świetlicy mogą uczęszczać dzieci ze wszystkich klas. Uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego.
Celem nadrzędnym działalności świetlicy  jest wszechstronny rozwój każdego dziecka. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartkę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku.

GODZINY PRACY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
 

  

Do zadań świetlicy należy:
-dbanie o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie dziecka,
-zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych,
-tworzenie optymalnych warunków rozwoju ucznia,
-tworzenie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku,
-rozwijanie zainteresowań dziecka.

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział  w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:
-zajęcia plastyczno-manualne
-zajęcia rekreacyjno-ruchowe
-zajęcia dydaktyczne
-zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy,
-zajęcia wyrównawcze - pomoc w odrabianiu zadań domowych, nadrabianie zaległości szkolnych, przygotowanie się do lekcji z pomocą wychowawcy świetlicy.
        
Wychowawcy świetlicy dbają o to, aby atmosfera w świetlicy była miła i przyjazna. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie wdrażani są do przestrzegania obowiązujących zasad, kulturalnego wyrażania własnych potrzeb i przekonań.  Organizowane zajęcia służą kształtowaniu umiejętności współpracy i współdziałania, mają na celu uwrażliwienie uczniów na następujące wartości: szacunek, tolerancja, bezinteresowna pomoc, akceptacja, piękno, przyjaźń, bezpieczeństwo. Serdecznie zapraszamy!!!