Tradycyjnie już od 2003 r. w okresie bożonarodzeniowym nasza szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs Jasełek GLORIA. Głównym przesłaniem tego konkursu są znamienne słowa, które skierował Święty Jan Paweł II do Polaków podczas wizyty do ojczyzny mówiąc, że wierność korzeniom wyraża się w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której pierwiastek chrześcijański obecny jest od samego początku. Wierność korzeniom to budowanie więzi miedzy wiarą a kulturą. Wierność korzeniom to budowanie więzi miedzy Ewangelią a życiem.


Konkurs nieprzerwanie trwa, a wraz z nim pielęgnowany jest nasz polski zwyczaj przedstawiania jasełek, czyli widowisk o Bożym Narodzeniu wzorowanych na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Przekazywanie tej polskiej, góralskiej tradycji następnym pokoleniom to nasze zobowiązanie i najważniejszy cel, który przyświeca temu konkursowi. Dostrzeganie i rozwijanie talentów artystycznych wśród uczniów i przedszkolaków to drugie odpowiedzialne zadanie do spełnienia dla nas wychowawców.Konkurs jasełek GLORIA cieszy się dużą popularnością w Zakopanem. Jest największym spotkaniem dzieci na terenie miasta. Każdego roku na naszej szkolnej scenie występuje przeszło pół tysiąca młodych artystów ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Miasto Zakopane, gminy Kościelisko i gminy Poronin. W jubileuszowym X konkursie jasełek  wystąpiła Základná škola s materskou školou sv. Kríža –Kežmarok, a od 2014 r. przedstawia swoje widowiska Základná škola s materskou školou- Ždiar ze Słowacji. Cieszymy się z kontaktu ze Słowakami, gdyż mamy możliwość szerszego spojrzenia na kulturę i tradycję w obrębie Euroregionu „Tatry”. W 2016r. gościnnie zaprezentowała się przed nami tradycyjna grupa kolędnicza „Droby” z Rzepiennika Suchego z powiatu tarnowskiego, która w swojej okolicy kolęduje od stuleci.
W  2016 roku nasz konkurs zyskał szerszy zasięg. W ramach 13.edycji Jury wytypowało spośród laureatów trzy grupy, które wzięły udział w VII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych "Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył..." organizowanym przez Burmistrza Miasta Zakopane i zakopiańskie parafie. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzi aktorzy z SP9, SP3, Zespołu Góralskiego Zornica mogli się zaprezentować przed liczniejszą publicznością.
 


Przedstawienia konkursowe prezentowane są w dwóch kategoriach: tradycyjnej i współczesnej. W kategorii jasełek tradycyjnych często oglądamy bardzo barwne widowiska góralskie. Aktorzy ubrani są w stroje regionalne, używają gwary podhalańskiej, grają na tradycyjnych instrumentach góralskich, tańczą i śpiewają góralskie kolędy i pastorałki.


Inaczej prezentują się jasełka w kategorii współczesnej. W scenariuszach często sięga się po elementy bajki, baśni, odwołuje się do problemów życia współczesnego. Treść przedstawienia niesie ze sobą ważne przesłanie, artyści wykorzystują ciekawe współczesne aranżacje polskich kolęd i pastorałek.Zespołowi Jurorów przewodniczy pan Krzysztof Trebunia – Tutka wspaniały muzyk, autor muzyki i tekstów, śpiewak, nauczyciel i wychowawca. Założyciel zespołu Trybunie Tutki. Wybitny znawca folkloru.
Najwyższym wyróżnieniem dla zwycięskich zespołów jest statuetka GLORIA z wizerunkiem anioła, którą corocznie rzeźbią uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych Antoniego Kenara w Zakopanem. Urząd Miasta Zakopane finansuje zakup nagród, Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego przekazuje książki dla nauczycieli przygotowujących z dziećmi jasełka a szkolny sklepik „Słodki kącik” sponsoruje poczęstunek dla każdego uczestnika konkursu.
Piękne scenografie konkursowe wychodzą spod rąk nauczycielki SP3 p. Małgorzaty Zawadzkiej. Koordynatorem wszystkich zadań związanych z organizacją konkursu jest p. Joanna Bąk.

Nasza szkoła jest dumna z tego, że jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Jasełek GLORIA, który kultywuje piękną tradycję naszego regionu będącą częścią wielkiej kultury narodowej.