Warsztaty dla liderów RUN

W dniach 15-16 X 2015r. nauczyciele pani Bernadeta Kurowska oraz pan Sebastian Kłosok uczestniczyli w warsztatach liderów RUN - poziom zaawansowany w Warszawie. Spotkanie, które  prowadziły panie Aleksandra  Cupok i Anna Kępińska, miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie obowiązków jakie ma do spełnienia lider programu RUN.   Wszystkim liderom powierzono bardzo odpowiedzialne zadania: „koordynowanie działań nauczycieli w grupie Pomocnych Przyjaciół, propagowanie idei programu RUN, zachęcanie do pracy, stwarzanie wymiany doświadczeń, dbanie o dobrą atmosferę współpracy, dzielenie się wiedzą wyniesioną ze szkoleń, ale
i z OK – obserwacji.” Dla p. Bernadety i p. Sebastiana to poważne wyzwania, którym  na pewno sprostają.