LOGOPEDA

mgr Edyta Cięciak - Bobak


 

Poniedziałek

   

Wtorek

   

Środa

   

Czwartek

   

Piątek

 

8.15-15.00

8.15-10.00

8.15-15.00

8.15-15.00

8.00-10.00


 

Na początku roku szkolnego wśród uczniów klas pierwszych przeprowadzane są badania przesiewowe. Oceniona zostaje sprawność narządów artykulacyjnych, poprawność wymowy i strona gramatyczna mowy. Uczniowie, u których zostanie zdiagnozowana wada wymowy, niepłynność mowy lub opóźniony rozwój mowy, zostają zakwalifikowani na zajęcia. Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu, dzieci biorą w nich udział indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

Celem zajęć logopedycznych jest:
- usprawnienie  narządów artykulacyjnych (ust, języka, policzków)
- korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek
- wywołanie głosek o prawidłowym brzmieniu i ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach a na końcu w mowie spontanicznej.

W czasie zajęć rozwijane są również:
- percepcja wzrokowa i słuchowa - analiza, synteza, pamięć
- logiczne myślenie – następstwo czasowe, kategoryzacja, analogia
- kompetencje językowe – poszerzanie słownictwa, budowanie zdań poprawnych gramatycznie.

Terapia logopedyczna trwa zazwyczaj kilka lub kilkanaście miesięcy, a w przypadku złożonych wad nawet kilka lat. Aby terapia przyniosła oczekiwane efekty niezbędna jest Państwa współpraca, zaangażowanie i systematyczne codzienne ćwiczenia z dzieckiem (10-15 minut) wg wskazówek i przekazywanych materiałów. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach  i zdaniach.
 
mgr Edyta Cięciak-Bobak