Advertisement

Goście

http://www.sp3zakopane.pl/images/M_images/logo2012.jpg
http://www.sp3zakopane.pl/images/M_images/6latek.jpg
Aktualności
Sprawdzian kompetencji klas szóstych 2015 r.

Nasi uczniowie osiągnęli 9-najwyższy wynik w sprawdzianie kompetencji!!!

1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu kompetencji, który jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Obejmował  wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W naszej szkole był to język angielski.

W pomiarze dydaktycznym stosowana jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną skala staninowa. Odpowiada ona na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta, również przez poszczególne szkoły na tle wyników ogólnopolskich.
1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski,  4 - niżej średniej, 5 - średni, 6 - wyżej średniej, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

Cieszy nas ogromnie, że wspólnie podjęty wysiłek zaowocował tak wspaniałym wynikiem. Jest to dla nas ogromna satysfakcja.  Utwierdza nas w przekonaniu, że kierunki pracy i rozwoju obrane w Koncepcji Pracy Szkoły, wdrażane elementy Oceniania Kształtującego są słuszne. Osiągnięty sukces jest dla nas wyzwaniem, by z jeszcze większym wysiłkiem i zaangażowaniem podejmować dalszą pracę.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom, nauczycielom i rodzicom.