Advertisement
http://www.sp3zakopane.pl/images/M_images/1.jpg
http://www.sp3zakopane.pl/images/M_images/logo2012.jpg
http://www.sp3zakopane.pl/images/M_images/6latek.jpg

Goście

Logowanie


Hasło?
Strona główna
Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2014 r.
27.08.2014.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014 r.

godz: 8.00 – Msza święta w Kościele O.O.Bernardynów

godz: 9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej

godz: 9.30 -  Spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
16.07.2014.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem informuje, że wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany Rządowy Program Pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna". 

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników są:

1. Uczniowie klas II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto,

2. Uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),

Pomoc finansową przyznaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń:

1. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek (wzór do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły). Termin składania wniosków upływa 5 września 2014 r.

Dyrektor szkoły zwraca uprawnionym koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego; rachunek; paragon) lub oświadczenie wnioskodawcy o zakupie podręczników.  Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu.

Wzór wniosku Wyprawki Szkolnej

 

 
Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/15
07.07.2014.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3
im. gen. Mariusza Zaruskiego
w Zakopanem

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych
do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015
      

 


Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Uwagi

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

 


„Odkrywam siebie- szkoła tuż tuż”

Wiesława Żaba Babińska

MAC

 

RELIGIA


„Jesteśmy dziećmi Bożymi”
ks.T.Panuś, ks.A.Kielian

Św. Stanisław Kraków

 

KLASA I

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


Nasz Elementarz
– M. Lorek,
L. Wollman; wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

-Ćwiczenia Elementarz XXI wieku (ćwiczenia edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, cz.1 i 2)
-Ćwiczenia edukacja matematyczna cz.1 i 2, Ćwiczenia Dzień Odkrywców

MEN


NOWA ERA

 

JĘZYK ANGIELSKI


„Our Discovery Island 1”
Autorzy: Leon Dyson, Katarzyna Pogłodzińska, Tessa Lochowski, Linette Ansel Erocak podręcznik + zeszyt ćwiczeń
(wariant intensywny)

PEARSON

 

RELIGIA


„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”.
ks T.Panuś.
ks. A.Kielian
Podręcznik do nauki religii dla I klasy szkoły podstawowej
+ ćwiczenia

Św. Stanisław Kraków

Zakup religii we własnym zakresie

 


Uwaga!!!
Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas I podręczniki i zeszyty ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.
Rodzice kupią tylko katechizm i zeszyt ćwiczeń do religii.

 

 

KLASA II

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

„Elementarz XXI wieku” E.Hryszkiewicz, B.Stepień,
J.Winiecka-Nowak,M.Ogrodowski

NOWA ERA

NIE KUPOWAĆ
TECZKI ARTYSTY,
WYPRAWKI,
ĆWICZEŃ DO MUZYKI

RELIGIA


„ Kochamy Pana Jezusa”
ks. T. Panuś, ks. A. Kielnia
Podręcznik + ćwiczenia

Św. Stanisław
Kraków

 

JĘZYK ANGIELSKI


„Our Discovery Island 2”
Linette
Ansel Erocak
Podręcznik + ćwiczenia

Pearson

 

KLASA III

KLASA  III A

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


„Nowe już w szkole”
M. Piotrowska, M. Szamańska M.Bura, K.Bielenica

Dwie czytanki, 4 części ćwiczeń do matematyki, ćwiczenia do zajęć komputerowych, dodatkowo ćw. ortograficzne do klasy 3 „Słówka” H.Jędras

Nowa Era

NIE KUPOWAĆ
ĆWICZEŃ DO JĘZYKA POLSKIEGO,  ZAJĘĆ
TECHNICZNYCH

KLASA  III B

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


„Nowe już w szkole”
M.Piotrowska,M.Szymańska M.Bura, K.Bielenica

Dwie czytanki,4 części ćwiczeń do jęz.polskiego, 4 części ćwiczeń do matematyki,ćwiczenia do zajęć komputerowych

Nowa Era

PAKIET
BEZ ZAJĘĆ
TECHNICZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI
kl III a i III b

English Adventure 3. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. – A. Worrall

Pearson

 

RELIGIA 
kl.III a i III b


„Przyjmujemy Pana Jezusa”     
Podręcznik +ćwiczenia
T.Panuś, A.Kielian,A.Berski

Św. Stanisław Kraków

 

KLASA  IV

JĘZYK POLSKI

„Nowe to lubię”  Kształcenie kulturowo - literackie Z.A.Kłakówna

Wydawnictwo Edukacyjne

 

„Nowe to lubię”  Kształcenie kulturowo-językowe Z.A.Kłakówna

JĘZYK ANGIELSKI

Sky High 1 Brian Abbs, Ingrid Freebairn  Podręcznik+ćwiczenia

PEARSON

 

HISTORIA

„Wczoraj i dziś”  Grzegorz Wojciechowski

NOWA ERA

Podręcznik

MATEMATYKA


Matematyka 4
   
M..Dobrowolska,J.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Podręcznik+ zeszyty ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/1/2011

PRZYRODA


„Tajemnice przyrody”
 M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer,J.Stawarz

NOWA ERA

Podręcznik
+ćwiczenia

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

„Lubię to” Autor: M.Kęska

NOWA ERA

583/m/2012

MUZYKA


„Muzyczny świat
” – klasa 4   Teresa Wójcik
Podręcznik + ćwiczenia

MAC Edukacja

 

RELIGIA

„ Słuchamy Pana Boga” ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław Kraków

Podręcznik

JĘZYK NIEMIECKI


„Punkt”
Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD dla klasy IV.  – Anna Potapowicz

WSiP

 

PLASTYKA


Plastyka kl 4„Ciekawi Świata”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
A. Przybyszewska - Pietraszak, ćwiczenia P. Florianowicz

Operon

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE


„Odkrywamy na nowo” 4-6
zajęcia techniczne, część techniczna
i komunikacyjna
U. Białka, J. Chrabąszcz

Operon

 

KLASA  V

JĘZYK POLSKI

„Nowe to lubię”  Kształcenie kulturowo- literackie Z.A.Kłakówna

Wydawnictwo Edukacyjne

 

 

„Nowe to lubię”  Kształcenie kulturowo- językowe Z.A.Kłakówna

JĘZYK ANGIELSKI


Sky High 2

 Brian Abbs, Ingrid Freebairn             Podręcznik+ćwiczenia

PEARSON

 

HISTORIA

„Wczoraj i dziś” 
Grzegorz Wojciechowski

NOWA ERA

Podręcznik

MATEMATYKA


Matematyka 5
 
M. Dobrowolska,J. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki
Podręcznik + zeszyty ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/2/2013

PRZYRODA


„Tajemnice przyrody”
   J.Slósarczyk,R.Kozik, F.Szlajfer,

NOWA ERA

Podręcznik
+ćwiczenia

MUZYKA


„Muzyczny świat” – klasa 5
  Teresa Wójcik
Podręcznik +ćwiczenia

MAC Edukacja

 

RELIGIA

„Wierzymy w Pana Boga”
ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław Kraków

Podręcznik

JĘZYK NIEMIECKI


„Punkt”.
Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD dla klasy 5.
  – Anna Potapowicz

WSiP

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE


„Odkrywamy na nowo
" 4-6 zajęcia techniczne, część techniczna
i komunikacyjna
U. Białka, J. Chrabąszcz

Operon

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

„Lubię to” M. Kęska

NOWA ERA

583/m/2012

PLASTYKA


Plastyka kl 5 „Ciekawi Świata”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
A. Przybyszewska - Pietraszak, ćwiczenia P. Florianowicz

Operon

 

KLASA  VI

JĘZYK POLSKI

„Nowe to lubię”  Kształcenie kulturowo- literackie Z.A.Kłakówna

Wydawnictwo Edukacyjne

 

„Nowe to lubię”  Kształcenie kulturowo-językowe Z.A.Kłakówna

JĘZYK NIEMIECKI


„Punkt”.
Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD dla klasy VI
Anna Potapowicz

WSiP

 

JĘZYK ANGIELSKI


Sky High 3

Brian Abbs, Ingrid Freebairn 
Podręcznik + ćwiczenia

PEARSON

 

HISTORIA

„Wczoraj i dziś” 
Grzegorz Wojciechowski

NOWA ERA

Podręcznik

MATEMATYKA


Matematyka 6

M. Dobrowolska, J. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki
Podręcznik + zeszyty ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nowa wersja

PRZYRODA


„Tajemnice przyrody”  
J.Stawarz, F.Szlajfer, H.Kowalczyk

NOWA ERA

Podręcznik
+ćwiczenia

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

„Lubię to” M.Kęska

NOWA ERA

583/m/2012

RELIGIA


W Kościele umacniamy wiarę.

Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,
D. Pawłowska

Wydawnictwo
Św. Stanisława

Podręcznik

MUZYKA

 

„Muzyczny świat” – klasa 6   Teresa Wójcik
Podręcznik+ ćwiczenia

 

MAC Edukacja

 

PLASTYKA

 

Plastyka kl 6 „Ciekawi Świata” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
A. Przybyszewska-Pietraszak, ćwiczenia P. Florianowicz

 

Operon

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE


„Odkrywamy na nowo" 4-6
zajęcia techniczne, część techniczna
i komunikacyjna U.Białka,J.Chrabąszcz

Operon