Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Szkoła Promująca Zdrowie - to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia.

W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.
 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie


Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, w którym wszyscy członkowie jej społeczności (uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy administracyjni):
  • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia;
  • uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko;
  • zachęcają innych do podjęcia podobnych działań.

          Edukacja prozdrowotna od wielu lat jest w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem ważnym elementem programu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nasza szkoła zajmuje jedno z najwyższych miejsc w zawodach sportowych na szczeblu miejskim i powiatowym.
W szkole realizowane są programy promujące zdrowy styl życia, liczna grupa uczniów uczestniczy corocznie w zajęciach na basenie oraz zawodach sportowych. Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole również obejmują basen oraz judo, co świadczy o tym jak ważny dla nas jest rozwój fizyczny naszych uczniów.

Nasza szkoła od najmłodszych lat kształci i utrwala nawyki prozdrowotne, uczy odpowiedzialności za własne zdrowie. W tym roku szkolnym wystąpiliśmy z wnioskiem o włączenie nas do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Łączy się to z dużym wyzwaniem dla nas wszystkich.
Z dniem 5 października 2016 roku nasza szkoła została wpisana przez Wojewódzkiego Koordynatora na listę Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Teraz przed nami intensywna praca, która na celu ma zdobycie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, dlatego wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu oraz działania na rzecz zdrowia nas wszystkich.