Pierwszy na Podhalu tytuł Szkoły Uczącej Się należy do nas!!!

27 października 2017 roku w naszej szkole odbył się panel koleżeński RUN. Z wizytą panelową przyjechali przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej w Sadkach i Szkoły Podstawowej w Sance, którzy uczestniczyli w spacerze edukacyjnym oraz spotkaniach merytorycznych z nauczycielami i uczniami. Paneliści obserwując lekcje mieli za zdanie zebrać dowody na realizację strategii I: „Określanie celów i kryteriów do lekcji”, „Odwoływanie się do celów lekcji”, „Podsumowanie celów i kryteriów lekcji”. Podczas spaceru obserwowanych było 6 lekcji podzielonych na 15- minutowe fragmenty. Każda lekcja miała obserwatorów na początku, w środku i na końcu, aby żadne działanie nauczycieli nie umknęło uwadze. Zebrane spostrzeżenia pozwoliły zdiagnozować funkcjonujące w szkole standardy pracy:
·         Nauczyciel podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel lekcji;
·         Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją cel;
·         Zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć, jaki jest cel lekcji;
·         Uczniowie sygnalizują stopień rozumienia celu;
·         Nauczyciel podaje lub ustala z uczniami NACOBEZU;
·         Nauczyciel sprawdza czy uczniowie rozumieją NACOBEZU;
·         Uczniowie sygnalizują stopień rozumienia NACOBEZU;
·         Nauczyciel podczas realizacji kryteriów sukcesu sprawdza wraz z uczniami, co już  udało  się osiągnąć;
·         Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania lub w inny sposób monitorują wspólnie z nauczycielem stopień realizacji kryteriów;
·         Nauczyciel  podsumowuje lekcję w odniesieniu do celu/kryteriów;
·         Uczniowie potrafią udzielić odpowiedzi na pytanie, czego nauczyli się podczas lekcji w odniesieniu do celu/ kryteriów.
Obserwatorzy lekcji podkreślali wykorzystanie wielu ciekawych metod pracy, aktywną postawę uczniów, a przede wszystkim przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami. Podczas wspólnego spotkania miała miejsce prezentacja działań związanych z przystąpieniem do programu RUN oraz dyskusja prowadzona metodą World Cafe. Uroczystego nadania tytułu Szkoły Uczącej Się dokonał pan Jacek Pasierb opiekun szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły 2. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciły: pani Maria Zielińska – wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty, pani Zofia Kiełpińska – naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu oraz pani Magdalena Bryniczka – inspektor Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu. W imieniu Burmistrza Miasta Zakopane, pana Leszka Doruli, list gratulacyjny odczytała pani Zofia Kiełpińska.
Dyrektor szkoły pani Elżbieta Konopka składa serdeczne podziękowania: p. Jackowi Pasierbowi za dwuletnią opiekę w programie RUN i pomoc w organizacji panelu koleżeńskiego, nauczycielom naszej szkoły zaangażowanym w Ocenianie Kształtujące, w szczególności p. Halinie Bukowskiej, p. Marlenie Kałużniak, p. Mariannie Matuszyk, p. Sabinie Miś oraz p. Bernadecie Kurowskiej i p. Sebastianowi Kłosokowi za przygotowanie uroczystości. Dziękujemy za obecność i aktywny udział w wydarzeniu: pani dyrektor Dorocie Sońskiej – Jagusztyn,  p. Annie Michno i p. Annie Skoczylas ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Rakszawy, pani dyrektor Zofii Antosz, p. Wandzie Babiarz i p. Beacie Babiarz ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Rakszawy, pani dyrektor Lidii Serwińskiej, p. Przemysławowi Nowickiemu, p. Hannie Korpal i p. Annie Legutko ze Szkoły Podstawowej w Sadkach oraz pani dyrektor Katarzynie Mitka, Sylwii Cyganik Tekieli i p. Małgorzacie Wiecheć ze Szkoły Podstawowej w Sance.
Tekst: Bernadeta Kurowska