Panel koleżeński w Sadkach

Dnia 17 listopada 2017r. czterech nauczycieli z naszej szkoły: pani Aleksandra Gąsienica – Marcinowska, pani Marianna Matuszyk, pani Bernadeta Kurowska oraz pan Sebastian Kłosok, wzięło udział w panelu koleżeńskim zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Sadkach.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły – pani Lidia Serwińska witając wszystkich serdecznie. Podczas spaceru sześć lekcji zostało poddanych obserwacji. W wyniku obserwacji paneliści zebrali dowody na podstawie, których określili wzorce pracy w szkole w obrębie strategii I.
- Nauczyciele podają lub ustalają wspólnie z uczniami cel lekcji, przy czym cel lekcji jest eksponowany w taki sposób, aby był widoczny przez cały czas trwania zajęć /zapisany na tablicy, wyświetlony, zapisany na kartkach umieszczanych na tablicy, zapisany w zeszycie.
- Nauczyciele sprawdzają rozumienie celu przez uczniów, uzyskują o tym informację od uczniów wykorzystując światła, kciuki, patyczki, parafrazę, a zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć cel lekcji.
- Nauczyciele podają lub wspólnie z uczniami ustalają kryteria sukcesu sprawdzając w różny sposób ich rozumienie.
- Podczas realizacji kryteriów sukcesu – nauczyciele robią „stop klatki” i sprawdzają razem
z uczniami, co już udało się osiągnąć: uczniowie dokonują pogłębionej samooceny – potrafią powiedzieć, co już potrafią, co było łatwe, a co trudne, nad czym muszą jeszcze popracować; wiedzą również na jakim etapie lekcji się znajdują i co jeszcze pozostało do realizacji.
- Podsumowanie lekcji odbywa się w odniesieniu do celu i wyznaczonych kryteriów z udziałem uczniów, którzy dokonują samooceny oraz zastosowaniem różnorodnych technik: światła, zdania niedokończone, kciuki, rundka bez przymusu, patyczki.
Na zakończenie panelu nastąpiła najważniejsza jego część- przekazanie Szkole Podstawowej w Sadkach Tytułu Szkoły Uczącej Się. Pierwsze gratulacje wraz z uroczystym adresem przyjęła dyrektor szkoły pani Lidia Serwińska od prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej – dr. Jacka Strzemiecznego oraz Dyrektor Zarządzającej Programem SUS – pani Marty Dobrzyńskiej.
                                                                                               Tekst: Bernadeta Kurowska