Panel koleżeński w Rakszawie

8 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Rakszawie odbył się panel koleżeński podsumowujący dwuletnią pracę projektową RUN, czyli Rozwijanie Uczenia się i Nauczania. To właśnie tego dnia szkoła otrzymała zasłużony, prestiżowy tytuł Szkoły Uczącej Się.
Na panel pojechali przedstawiciele naszej szkoły: pani Danuta Barciewicz, pani Bernadeta Kurowska, pan Sebastian Kłosok, którzy uczestniczyli w spacerze edukacyjnym oraz spotkaniach merytorycznych z nauczycielami i uczniami.
            Zadaniem nauczycieli - panelistów było zebranie dowodów na realizację dwóch wybranych strategii: I i IV:
•         określanie celów i kryteriów sukcesu do lekcji,
•         odwoływanie się do celów lekcji,
•         umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności,
•         podsumowanie celów i kryteriów lekcji.
Podczas spaceru obserwowanych było 6 lekcji podzielonych na 15-minutowe fragmenty, a zebrane spostrzeżenia pozwoliły zdiagnozować funkcjonujące w szkole standardy pracy.
        
Po przedstawieniu i omówieniu strategii stosowanych przez nauczycieli na lekcjach oraz pasjonującej i aktywnej dyskusji „world cafe” nastąpiło wręczenie tzw. „blachy”. Serdecznie gratulujemy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie pani Zofii Antosz oraz nauczycielom  uzyskania tytułu Szkoły Uczącej Się i życzymy dalszego rozwoju w codziennej pracy.
                                                            
                                                                                                                                                   Tekst: Bernadeta Kurowska