Zadźwięczał pierwszy dzwonek

Po wakacyjnej przerwie 4 września 2017r. zadźwięczał pierwszy dzwonek wzywając dzieci do szkoły.  W czasie Mszy świętej w kościele OO. Bernardynów na Bystrem proboszcz parafii ojciec Antoni Kluska powierzył naszych uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców opiece Boga oraz patrona świętego Antoniego z Padwy. W homilii katecheta ojciec Ignacy Tuleja mówił, aby nie zmarnować danego nam czasu na naukę i pracę i pomnożyć na miarę swoich sił otrzymane talenty.

Pani Dyrektor serdecznie przywitała naszą społeczność szkolną, w szczególności nowych uczniów, w tym pierwszoklasistów wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Małgorzatą Zawadzką i  p. Bernadetą Kurowską. Przedstawiła także nowych nauczycieli rozpoczynających w tym roku pracę dydaktyczną : Annę Chowaniec, Marzenę Mateja, Łukasza Paca, Ninę Pawlikowską, Pawła Serwatowicza, Małgorzatę Stokłosę, o. Ignacego Tuleja, Paulinę Zwijacz.
Życzymy uczniom, by szkoła była wspaniałym miejscem odkrywania świata, rozwijania swoich zdolności, zawierania nowych przyjaźni. Nauczycielom, pracownikom szkoły radości, nieustającego zapału i wielu sukcesów w wykonywanej pracy zawodowej.
Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym!