Warsztaty regionalne


Dnia 22.10.2016 roku odbyły się warsztaty regionalne dotyczące spaceru edukacyjnego oraz panelu koleżeńskiego. Spacer edukacyjny to kolejne, po obserwacji koleżeńskiej narzędzie służące do monitorowania zmian w szkole. Nauczyciele znów ruszą na lekcje, aby obserwować czy wprowadzane cele są podane w języku zrozumiałym dla ucznia. Po przeprowadzonych zajęciach przekażą sobie wzajemnie uwagi, powstrzymując się od oceny. Sformułowane wnioski posłużą, jako wskazówki dla nauczycieli do ewentualnych zmian w nauczaniu i uczeniu się uczniów.