„Światła drogowe”

Jedną z technik Oceniania Kształtującego są „światła drogowe”. Uczniowie dokonują samooceny i wskazują poziom zrozumienia omawianego materiału. Każdy z uczniów ma karty ze światłami i sam decyduje, którą z nich wystawić. Światła: czerwone = nie rozumiem, żółte = rozumiem częściowo, zielone = wszystko jest dla mnie jasne.
Technika „ świateł drogowych” może być stosowana w samoocenie i w ocenie koleżeńskiej. Nauczyciel musi reagować na wystawione przez uczniów światła. Jeśli większość świateł jest czerwona, wraca jeszcze raz do omawianego materiału. Jeśli zaś kolory świateł są zróżnicowane, wtedy poleca uczniom z zielonymi kartami wytłumaczenie niejasności, kolegom z kartami żółtymi a sam wyjaśnia uczniom z kartą czerwoną zagadnienie od początku.
„Światła drogowe” mogą być stosowane z korzyścią przy powtórzeniu lub podsumowaniu tematu. Nauczyciel prosi uczniów o ocenianie światłami kwestii, które uznali oni za opanowane i tych, które wymagają jeszcze pracy. Światła można również wykorzystać do sprawdzenia wiedzy uczniów, np. z wcześniejszej lekcji czy też znajomości książki. Wystarczy tylko, aby światła były zalaminowane, wtedy uczniowie mają możliwość pisania po nich zmazywalnymi pisakami.