RUN w praktyce

Dnia 25 lutego 2016r. p. Sabina Miś obserwowała lekcję prowadzoną przez p. Bernadetę Kurowską w klasie IIc, podczas której monitorowała czy nauczyciel prowadzący stosuje elementy Oceniania Kształtującego. Najpierw p. Bernadeta zapisała na tablicy cel lekcji, który został przez uczniów przepisany do zeszytu. Następnie dzieci za pomocą narysowanych „buziek” miały wyrazić, w jakim stopniu rozumieją odnotowane zdanie, a później swoimi słowami tłumaczyły jego istotę.

W części głównej zajęć wychowankowie rozwiązywali 3 zadania. Po każdym z nich, za pomocą uniesionego kciuka uczniowie sygnalizowali, czy ćwiczenie jest zgodne z celem lekcji? Kilka minut przed dzwonkiem p. Bernadeta podsumowała lekcję i zadała zadanie domowe zgodne z celem.                                                                                                                        
To była typowa lekcja, gdzie realizowana była I strategia RUN: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu”.