Konferencja półmetkowa RUN

W dniach 8 - 9 czerwca 2016r. pod Warszawą odbyła się konferencja podsumowująca I etap pracy w programie Rozwijanie Uczenia się i Nauczania. Naszą szkołę reprezentowały pani wice dyrektor Aleksandra Gąsienica – Marcinowska, lider pani Bernadeta Kurowska oraz pani Halina Bukowska. W pierwszym dniu spotkania uczestnicy dokonali ewaluacji dotychczasowych osiągnięć związanych z programem RUN oraz zaprezentowali tzw. dobre praktyki. W drugim dniu odbyła się sesja dotycząca zapoznania nauczycieli z techniką: spacer edukacyjny. Owocne dyskusje, panele, wytyczone kierunki do dalszej pracy na pewno przyczynią się do budowania jakości edukacji w naszych szkolnych warunkach.