Codzienna lekcja

Pani Bernadeta Kurowska, na co dzień stosuje strategie Oceniania Kształtującego.
Przykładem takiej lekcji jest nauka opisu podanego przedmiotu. Jest to podstawowa umiejętność, jaką powinien posiąść uczeń kończący klasę III, zgodnie z zapisem znajdującym się w Podstawie Programowej.
Temat lekcji brzmiał: Pierwsze wiosenne kwiaty. Najpierw pani określiła i zapisała na tablicy cel zajęć: Samodzielnie opisuję krokusa, który uczniowie zapisali w zeszycie. Następnie w widocznym miejscu nauczycielka wyświetliła kryteria. Uczniowie wkleili NACOBEZU do zeszytu, a później wspólnie omówili poszczególne punkty. W końcu uczniowie przystąpili do samodzielnej pracy, pisania opisu pamiętając o wszystkich elementach NACOBEZU. Później pani Bernadeta sprawdziła prace dzieci odnosząc się do kryteriów sukcesu. Wskazała, co uczeń zrobił dobrze, nad czym i w jaki sposób ma popracować. Na kolejnej lekcji dzieci otrzymały swoje prace wraz z Informacją Zwrotną: pisemną oraz ustną, a następnie poprawiali opis, o te treści, które wynikały z IZ.
Dzięki lekcjom, na których stosowane są strategie OK, uczniowie wiedzą:
• czego się uczą,
• po co się uczą,
• co powinno się znaleźć w ich pracy, aby spełniała kryteria,
• jaki kierunek mają obrać, aby lepiej się uczyć.