"Hej kolęda, kolęda”

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów z klas 1-8 do udziału
w szkolnym koncercie kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych
„ Hej kolęda, kolęda”,
który odbędzie się 22 grudnia 2023r. w sali gimnastycznej naszej szkoły.

 
Zasady uczestnictwa w koncercie:

Uczestnicy:
• solista(ka)
• zespół wokalny
• instrumentalista(ka)
• zespół instrumentalny

Utwór i wykonanie:
• Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór ( kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczna). Liczba wykonywanych zwrotek nie powinna
przekraczać trzech, chyba, że wszystkie zwrotki tworzą całość przedstawianej w utworze historii.
• Wokalista przygotowuje do swojego utworu podkład muzyczny na nośniku pamięci USB.
• Instrumentalista wykonuje utwór na swoim instrumencie.

Termin i miejsce:

22 grudnia 2023r. (piątek), sala gimnastyczna.

Każdy wykonawca zostanie nagrodzony!

Zgłoszenia do udziału w koncercie przyjmuje p. Joanna Bąk w bibliotece szkolnej do dnia 30.11. 2023r.

Warunkiem udziału w koncercie będzie wcześniejsza kwalifikacja uczniów podczas przesłuchań wokalno-instrumentalnych w dniach 4-5-6-7-8.12.2023r.

Ważne! Wykonawcy na przesłuchania powinni być już przygotowani; wokaliści muszą znać tekst i melodię na pamięć, instrumentaliści mogą grać utwór muzyczny z pamięci lub z nut.

Każdy wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie przesłuchania.

Wszystkie wątpliwości rozwieją organizatorki koncertu: nauczycielka muzyki Bogusława Rapacz i bibliotekarka Joanna Bąk.